Manylion y penderfyniad

Schools' Modernisation - Llangefni Area: Ysgol Talwrn & Ysgol y Graig

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynwyd a’r sylwadau a wnaed, PENDERFYNODD y Pwyllgor argymell i’r Pwyllgor Gwaith y dylai barhau â’r cynnig gwreiddiol fel y ffordd mwyaf priodol ymlaen, sef i gynyddu capasiti Ysgol y Graig i gymryd disgyblion o Ysgol Talwrn, cau Ysgol Talwrn ac adolygu dalgylchoedd Ysgol y Graig ac Ysgol Talwrn.

 

(Bu i’r penderfyniad gael ei basio o 8 pleidlais i 2).

Dyddiad cyhoeddi: 10/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 10/12/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/12/2020 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Dogfennau Cefnogol: