Manylion y penderfyniad

Rhybydd o Gynnig

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cafodd y gwelliant i’r cynigiad ei gario fel â ganlyn:-

 

Bod y Cyngor Sir yn ceisio sicrwydd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU bod economi’r Ynys yn cael ei ddiogelu yn dilyn Brexit a’r Pandemig Covid-19.

 

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/12/2020

Dyddiad y penderfyniad: 08/12/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/12/2020 - Cyngor Sir Ynys Môn