Manylion y penderfyniad

Replacement of Lay Member on the Audit and Governance Committee

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD diwygio cyfansoddiad y Cyngor er mwyn lleihau nifer yr aelodau lleyg angenrheidiol ar y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu o ddau aelod lleyg i un tan y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn dod i rym. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/03/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: