Manylion y penderfyniad

Performance Monitoring:Corporate Scorecard Quarter 3 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr adroddiad a'r diweddariadau a ddarparwyd gan Swyddogion yn y cyfarfod, penderfynodd y Pwyllgor dderbyn yr adroddiad, nodi'r meysydd y mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli i sicrhau gwelliannau i'r dyfodol ac argymell y mesurau lliniaru fel yr amlinellwyd i'r Pwyllgor Gwaith.

GWEITHRED YCHWANEGOL A GYNIGIWYD:

Y Gwasanaeth Tai i ddarparu data ar reoli digartrefedd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi: 08/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/03/2021 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Dogfennau Cefnogol: