Manylion y penderfyniad

Llangefni Golf Course

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i'r Pwyllgor Gwaith y dylid gohirio gwerthu tir cwrs Golff Llangefni fel y gellir ystyried opsiynau ar gyfer cynnwys y cyfan o'r tir, neu ran ohono, o fewn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd pan adolygir y Cynllun, ac yn y cyfamser fod yr eiddo Ffridd yn cael ei farchnata i'w werthu ar y farchnad agored ac ailfuddsoddi’r arian a geir o'i werthu yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur.

Dyddiad cyhoeddi: 08/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/03/2021 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Dogfennau Cefnogol: