Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

·        Cytuno ar fersiwn gyfredol y flaenraglen waith ar gyfer 2020/21.

·        Nodi'r cynnydd hyd yma wrth weithredu'r flaenraglen waith.

Dyddiad cyhoeddi: 08/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 08/03/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/03/2021 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Dogfennau Cefnogol: