Manylion y penderfyniad

Procuring Well-being in Wales Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

           Nodi canfyddiadau’r adroddiad Caffael Llesiant yng Nghymru – Adolygiad o’r modd y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn trwytho caffael yng Nghymru

           Cymeradwyo ymateb y Cyngor i’r argymhellion perthnasol a gyhoeddwyd.

 

NI CHYNIGIWYD UNRHYW GAMAU YCHWANEGOL

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/04/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/04/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: