Manylion y penderfyniad

Overview and Scrutiny Annual Report 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·      Cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini ar gyfer 2020/21;

·      Nodi’r cynnydd parhaus a wnaed wrth weithredu'r siwrnai ddatblygu Sgriwtini leol a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar ymarfer;

penodi Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio fel y Pencampwr Sgriwtini ar gyfer y cyfnod Mai 2021 i Mai 2022.

Dyddiad cyhoeddi: 18/05/2021

Dyddiad y penderfyniad: 18/05/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/05/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: