Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf 2021.

Dyddiad cyhoeddi: 28/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 28/07/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: