Manylion y penderfyniad

Development Proposals Submitted by Councillors and Officers

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

11.1 LUP/2021/1 – Cais am Dystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer y defnydd arfaethedig o’r gweithdy presennol fel anheddau (C3) yn Gweithdy, Tre Wen, Pen Lôn, Niwbwrch

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

Dyddiad cyhoeddi: 28/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 28/07/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: