Manylion y penderfyniad

External Audit: Isle of Anglesey County Council - Workforce Planning

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn adroddiad yr Archwilwyr Allanol mewn perthynas â chynllunio’r gweithlu yng Nghyngor Sir Ynys Môn a nodi cynnwys yr adroddiad.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/09/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: