Manylion y penderfyniad

The Executive's Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r raglen waith wedi’i diweddaru am y cyfnod rhwng Tachwedd, 2021 a Mehefin 2022 fel y’i cyflwynwyd gan nodi fod y Blaen Raglen Waith yn cael ei diweddaru’n fisol a’i chyflwyno fel eitem safonol yn fisol i’r Pwyllgor Gwaith.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 25/10/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/10/2021 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: