Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y 6ed o Hydref, 2021 fel rhai cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 03/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 03/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/11/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: