Manylion y penderfyniad

Statement of Accounts 2020/21 and ISA 260 Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd – adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 15 Tachwedd, 2021.

 

PENDERFYNWYD:-

 

·           Dderbyn y Datganiad Cyfrifon 2020/21 ac awdurdodi’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adain 151 i arwyddo’r cyfrifon.

·           Nodi bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cymeradwyo’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 a chyfeirio’r ddogfen at Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr i’w llofnodi.

·           Nodi'r gostyngiad o £188k yn nhanwariant Cronfa'r Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 oherwydd diwygiadau a wnaed yn ystod y cyfnod archwilio sy'n effeithio ar Gronfa'r Cyngor. Mae hyn yn lleihau'r tanwariant am y flwyddyn o £4,204k i £4,016k.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 22/11/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: