Manylion y penderfyniad

Counter Fraud, Bribery and Corruption Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi strategaeth yr adran Archwilio Mewnol ar gyfer gwrthsefyll twyll, llwgrwobrwyo a llygredd ar gyfer 2021-24.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/12/2021

Dyddiad y penderfyniad: 09/12/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: