Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 12/01/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/01/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: