Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ar sail yr uchod [h.y. cyngor a roddwyd], penderfynwyd cymeradwyo gweddill  y cofnodion o’r cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd, 2021.

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/01/2022 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Dogfennau Cefnogol: