Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

·         Cytuno’r fersiwn cyfredol o’r flaenraglen waith ar gyfer 2021/22

·         Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu’r flaenraglen waith.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/01/2022 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Dogfennau Cefnogol: