Manylion y penderfyniad

Finance Scrutiny Panel - Progress Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Bu i’r Pwyllgor nodi argymhellion y Panel a diolch i’r Cynghorydd Dafydd Roberts am yr adborth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/01/2022 - Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol