Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y 12fed o Ionawr, 2022 ac fe’u cadarnhawyd fel cofnod cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 02/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 02/02/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/02/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: