Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r mân addasiadau i’r Blaen Raglen Waith a gymeradwywyd ar gyfer 2021-22.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 08/02/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 08/02/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: