Manylion y penderfyniad

Scorecard Monitoring Report - Quarter 3, 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn Adroddiad Monitro’r Cerdyn Sgorio ar gyfer Chwarter 3 2021/22, nodi’r meysydd y mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn eu rheoli i sicrhau gwelliannau yn y dyfodol a derbyn y mesurau lliniaru a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/03/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: