Manylion y penderfyniad

Progress Report: Social Service Improvement

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a derbyn sicrwydd bod y cynnydd parhaus sy’n cael ei gyflawni gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhesymol ac yn amserol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 21/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/03/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: