Manylion y penderfyniad

North Wales Population Needs Assessment Draft Report 2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Cyngor Llawn gymeradwyo’r Adroddiad Drafft Asesiad Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022.

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/03/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: