Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 7.1  FPL/2021/316 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd ac adnewyddu dau adeilad amaethyddol mewn i olchdy masnachol yn ogystal â gwella’r fynediad yn Bryn Glas, Llanrhuddlad

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ynghyd ag amod ychwanegol i reoli’r goleuadau allanol ar y safle.  

Dyddiad cyhoeddi: 06/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 06/04/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/04/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: