Manylion y penderfyniad

Development Proposals Submitted by Councillors and Officers

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

11.1  HHP/2022/38 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Mandela, Rhosmeirch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

11.2  FPL/2022/23 – Cais llawn a'r gyfer codi sied amaethyddol i storio peiriannau a'r dir ger Ger y Bont, Elim

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/04/2022

Dyddiad y penderfyniad: 06/04/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/04/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: