Manylion y penderfyniad

Ymweliad Safleoedd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Nodi y cynhaliwyd yr ymweliadau safle ar fore’r cyfarfod mewn perthynas a’r ceisiadau canlynol:-

 

FPL/2021/370 – Chwarelau, Brynsiecyn

HHP/2021/303 – Pant y Bwlch, Llanddona

FPL/2021/61 – Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

 

Dyddiad cyhoeddi: 15/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/06/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion