Manylion y penderfyniad

Corporate Self-Assessment 2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·         Derbyn yr Asesiad a’r rhaglen wella gysylltiedig fel dogfen ddrafft sy’n cydnabod ac yn cyfathrebu sefyllfa bresennol y Cyngor Sir.

·         Gwahodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i gyflwyno sylwadau ychwanegol yn ei gyfarfod ar 26 Gorffennaf 2022, a

·         Gwahodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i gyflwyno’r Asesiad i’r Cyngor Sir ar 13 Medi 2022.

·         Bod y Pwyllgor Gwaith yn derbyn adroddiadau diweddaru chwarterol ar gynnydd yn erbyn y meysydd gwella a nodwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 19/07/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/07/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: