Manylion y penderfyniad

Datganiad o Ddiddordeb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 27/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 27/07/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 27/07/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion