Manylion y penderfyniad

Capital Budget Monitoring - Quarter 2, 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd –

 

·      Nodi cynnydd gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2022/23 yn Chwarter 2.

·      Cymeradwyo'r cynnydd yn y gyllideb ar gyfer Melin Llynnon yn unol ag adran 4.2 o'r adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 29/11/2022

Dyddiad y penderfyniad: 29/11/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 29/11/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: