Manylion y penderfyniad

Development Proposals Submitted by Councillors and Officers

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

11.1  HHP/2022/239 – Cais ôl-weithredol ar gyfer addasu ac ehangu yn 10 Lôn y Wylan, Llanfairpwll

 

Ni chafod y cais hwn ei ystyried gan nad oedd cworwm. Bydd y cais yn cael ei drafod yn ystod y cyfarfod gohiriedig a fydd yn cael ei drefnu maes o law.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/12/2022

Dyddiad y penderfyniad: 07/12/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: