Manylion y penderfyniad

Siarad Cyhoeddus

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Nid oedd unrhyw siaradwyr cyhoeddus.

Dyddiad cyhoeddi: 15/12/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/12/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/12/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion