Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.7  FPL/2022/189 – Cais ôl-weithredol i gadw’r defnydd o fflat yn Bilash, Stryd y Gwlith, Porthaethwy

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog, yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 15/12/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/12/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/12/2022 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: