Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol  a gynhaliwyd ar 11 Ionawr, 2023 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

Dyddiad cyhoeddi: 01/02/2023

Dyddiad y penderfyniad: 01/02/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/02/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: