Manylion y penderfyniad

Establishing a new Planning Policy Committee for the Isle of Anglesey County Council

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Sefydlu Pwyllgor Polisi Cynllunio newydd ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn.

·       I ddiwygio’r Cyfansoddiad er mwyn diddymu’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y

·       Cyd a sefydlu Pwyllgor Polisi Cynllunio newydd ac i ddirprwyo i’r Swyddog

Monitro yr hawl i weithredu’r newidiadau yna.

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/03/2023 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: