Manylion y penderfyniad

Community Based Non-Residential Social Care Services 2023/24 Fees and Charges

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r canlynol –

·         Y taliadau ar gyfer gwasanaethau Teleofal, fel yr amlinellir yn Nhabl A yr adroddiad, sef :-

Haen 1 Analog – bydd pawb yn talu £55.90 y chwarter;

Haen 2 a 3 Analog – bydd pawb yn talu £111.41 y chwarter;

Haen 1 Digidol – bydd pawb yn talu £71.50 y chwarter;

Haen 2 a 3 Digidol – bydd pawb yn talu £142.48 y chwarter.

·         Y Taliadau Teleofal Blynyddol, fel yr amlinellir yn Nhabl B, sef:-

Gwasanaethau a Chynnal a Chadw £133.18;

Gwasanaethau’n unig £86.08;

Costau gosod unwaith ac am byth £53.25.

·         Cyfradd o £14.50 yr awr ar gyfer Taliadau Uniongyrchol.

·         Cadw’r taliad o £10.00 ar gyfer gweinyddu ceisiadau am Fathodynnau Glas a darparu bathodynnau newydd fel yr amlinellwyd ym mharagraff 5.

·         Cynnydd o 10.57% i £41.55 yn y ffi ar gyfer prynu gwasanaethau gofal dydd mewn cartrefi preswyl annibynnol.

·         Cynnydd o £1.55 yr awr mewn ffioedd Gofal Cartref i gydymffurfio â deddfwriaeth newydd.

·         Taliadau am Brydau mewn Gwasanaethau Dydd fel yr amlinellir yn Nhabl C, sef :-

Prydau mewn Gwasanaethau Dydd i oedolion (ac eithrio pobl ag anableddau dysgu) - £7.25;

Byrbryd ganol dydd mewn Gwasanaethau Dydd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu - £3.05;

Lluniaeth arall (te / coffi / teisen) mewn Gwasanaethau Dydd - £1.70

 

Dyddiad cyhoeddi: 02/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 02/03/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/03/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: