Manylion y penderfyniad

2023/24 Budget

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Cymeradwyo’r gyllideb gyfalaf ar gyfer  2023/2024.

·      Derbyn y Datrysiad ar y Dreth Gyngor drafft fel y nodwyd yn (C) ar yr agenda.

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/03/2023 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: