Manylion y penderfyniad

Materion Eraill

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

13.1  DEM/2023/2 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig, Llangefni, LL77 7LD

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

13.2  DEM/2023/3 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig, Llangefni

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

13.3  DEM/2023/4 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Maes Hyfryd, Llangefni

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

13.4  DEM/2023/5 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel 28 garejys yn Bro Tudur, Llangefni

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 01/03/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/03/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: