Manylion y penderfyniad

Job Sharing on the Executive

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cytuno i’r newidiadau Cyfansoddiadol er mwyn:-

 

·       Caniatáu i un neu ragor o aelodau rannu swydd fel arweinydd, dirprwy arweinydd ac fel aelodau portffolio o’r Pwyllgor Gwaith;

·       Caniatáu i’r uchafswm o aelodau a ganiateir ar y Pwyllgor Gwaith gael ei ddiwygio i adlewyrchu’r uchafswm statudol pan fydd aelodau o’r Pwyllgor

Gwaith yn rhannu swydd; a

 

·       Nodi’r trefniadau mewn perthynas â chworwm a phleidleisio pan fydd aelodau o’r Pwyllgor Gwaith yn rhannu swydd;

 

     (a) yn unol â’r geiriad yn Atodiad 1 yn yr adroddiad,

 

     (b) unrhyw newidiadau sydd eu hangen o ganlyniad i’r penderfyniad hwn.

 

 

Os bydd unrhyw newidiadau i’r trefniadau rhannu swydd a / neu nifer yr unigolion

sy’n derbyn cyflog uwch o ganlyniad i’r trefniadau rhannu swydd, bydd y Cyngor yn

rhoi gwybod i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac yn mynd ati i

roi cyhoeddusrwydd i hynny ar unwaith.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/03/2023 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: