Manylion y penderfyniad

Departure Applications

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 10.1  FPL/2023/43 – Cais ôl-weithredol ar gyfer codi annedd newydd ynghyd a creu mynedfa newydd i gerbydau ar dir ger 27 Zealand Park, Caergeiliog, Caergybi

 

      Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn            

      amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 03/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 03/05/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: