Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

7.1  HHP/2023/51 – Cais llawn ar gyfer dymchwel y modurdy presennol ynghyd â chodi anecs deulawr yn Lleoliad: Lancefield, Ffordd Cynlas, Benllech, Tyn Y Gongl

 

Penderfynwyd GWRTHOD y cais yn groes I argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd:- 

 

·      bod y cais yn or-ddatblygiad o’r safle;

·      goredrych dros yr eiddo cyfagos;

·      bod ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru I’r ymgynghoriad yn anghywir gan ei fod yn dangos ar eu mapiau risg llifogydd bos yr annedd wedi’i leoli o fewn ardal risg llifogydd.    

 

(Yn unol â gofynion y Cyfansoddiad bydd y cais yn cael ei ohirio yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi amser i’r Swyddogion ymateb i’r rhesymau a roddwyd am wrthod y cais).

Dyddiad cyhoeddi: 05/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 05/07/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 05/07/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: