Manylion y penderfyniad

Departure Applications

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 10.1  VAR/2023/18 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (01) o caniatâd cynllunio rhif 43C54G/VAR (codi annedd) er mwyn caniatáu 5 mlynedd pellach i gychwyn y datblygiad yn Lleoliad: Gwynfryn Lodge, Rhoscolyn

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 05/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 05/07/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 05/07/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: