Manylion y penderfyniad

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 9 Chwefror, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

Dyddiad cyhoeddi: 20/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/04/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/04/2021 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: