Manylion y penderfyniad

Outside Bodies 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cyngor Sir Ynys Môn

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cytuno a chadarnhau penodiadau fel y manylir yn amserlen yr adroddiad.

Dyddiad cyhoeddi: 18/05/2021

Dyddiad y penderfyniad: 18/05/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/05/2021 - Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau Cefnogol: