Manylion y penderfyniad

Datganiad o Ddiddordeb

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorwyr Eric Jones a Dafydd Roberts ddatgan diddordeb personol ac un oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â chais 7.2 ar yr agenda.

 

Bu’r Cynghorydd Aled Morris Jones (ddim yn aelod o’r Pwyllgor) ddatgan diddordeb mewn perthynas â chais 12.3 ac fe eglurodd fod cwyn mewn cysylltiad â’r cais wedi ei dderbyn gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ond fod y cwyn bellach wedi ei gollwng. Cadarnhaodd ei fod wedi trafod y mater gyda’r Swyddog Monitro a'i fod, o dan yr amgylchiadau, wedi cael caniatâd i drafod y cais.

Dyddiad cyhoeddi: 02/06/2021

Dyddiad y penderfyniad: 02/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/06/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion