Manylion y penderfyniad

Ymweliad Safleoedd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol a chadarnhawyd eu bod yn gywir.–

 

·      20 Rhagfyr, 2022

·      21 Rhagfyr, 2022

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 11/01/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/01/2023 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: