Manylion y penderfyniad

Care Inspectorate Wales (CIW) Performance Evaluation Review Inspection (PEI) of Anglesey Social Services

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn a nodi adroddiad AGC ar yr Arolygiad Gwerthuso Perfformiad o Wasanaethau Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/01/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: