Manylion y penderfyniad

Draft Revenue Budget 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD:-

·           Cymeradwyo’r gyllideb arfaethedig gychwynnol ar gyfer 2023/24 o £172.438m;

·           Cymeradwyo’r cynnydd arfaethedig o 5% yn y Dreth Gyngor, a fydd yn golygu bod y gost i eiddo Band D yn £1,435.86;

·           Cynnig yn ffurfiol i gynyddu’r premiwm ar ail gartrefi o 50% i 75%;

·           Bod £1.758m yn cael ei ryddhau o falansau cyffredinol y Cyngor er mwyn cydbwyso cyllideb refeniw 2023/2024.

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/01/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: