Manylion y penderfyniad

Engagement & Consultation Report: Draft Council Plan (2023-2028)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

·      Bod y broses ymgysylltu ac ymgynghori wedi'i chynnal mor gynhwysfawr â phosibl yn ystod 2022;

·           Bod swyddogion mewn cydweithrediad â’r Pwyllgor Gwaith yn datblygu Cynllun y Cyngor drafft ymhellach yn dilyn y broses ymgynghori yn barod i’w fabwysiadu yn ystod gwanwyn 2023.

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/01/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: