Manylion y penderfyniad

Delivery of the UK Government’s Shared Prosperity Fund

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD dirprwyo awdurdod i’r Arweinydd, mewn ymgynghoriad â’r Aelodau Portffolio Datblygiad Economaidd a Phrosiectau Mawr a Chyllid, ar gyfer yr holl benderfyniadau a wneir gan y Pwyllgor Gwaith, a allai fod yn ofynnol mewn perthynas â’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ar Ynys Môn (ar gyfer cyfnod y cyllid).

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/01/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/01/2023 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: